Info

Mikä on IFPI?

IFPI on ääniteteollisuuden kansainvälinen toimialajärjestö, joka edustaa n. 1.400 äänitetuottajaa 66 maassa. IFPI:n jäsenet vaihtelevat monikansallisista levy-yhtiöistä pieniin independent-yhtiöihin. IFPI:llä on kansallisia ryhmiä 45 maassa.

IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) on ääniteteollisuuden kansainvälinen toimialajärjestö, joka edustaa n. 1.400 äänitetuottajaa 66 maassa. IFPI:n jäsenet vaihtelevat monikansallisista levy-yhtiöistä (EMI, Sony, Universal, Warner) pieniin independent-yhtiöihin. IFPI:llä on kansallisia ryhmiä 45 maassa.

Yhdysvalloissa toimiva äänitetuottajia edustava RIAA (Recording Industry Association of America) sekä Japanissa toimiva RIAJ (Recording Industry Association of Japan) ovat IFPI:n jäsenyhdistyksiä. Musiikkituottajat on IFPI:n kansallinen ryhmä Suomessa.

IFPI perustettiin v. 1933. Se on voittoa tavoittelematon järjestö, jonka toiminnan rahoittavat IFPI:n jäsenet, kansalliset ryhmät ja jäsenyhdistykset.

IFPI:n pääkonttori sijaitsee Lontoossa ja on vastuussa toiminnan yleisestä koordinoinnista ja tutkimuksesta. Brysselissä sijaitseva European Office toimii suorassa yhteistyössä EU-instituutioiden kanssa ja koordinoi musiikkiteollisuuden yhteyksiä ja edunvalvontaa eurooppalaisella tasolla.

IFPI:n tehtävät

IFPI:n päämääränä on varmistaa musiikkiteollisuuden toimintaedellytykset maailmanlaajuisesti. Tähän pyritään seuraamalla ja kehittämällä lainsäädäntöä ja oikeusoloja niin, että tuottajilla on riittävä lainsäädäntösuoja ja mahdollisuus kilpailla vapaasti markkinoilla niin perinteisessä kuin digitaalisessa ympäristössä.

IFPI:n toiminta kattaa mm. seuraavat alueet:

  • Anti-Piracy
  • Uudet teknologiat
  • Kansallisen ja kansainvälisen lainsäädännön seuraaminen
  • Tutkimus ja tiedotustoiminta
  • IFPI Platinum Awards