Info

Musiikkituottajat – IFPI Finland ry

Musiikkiteollisuuden menestys ja tulevaisuus on riippuvainen tuottajien mahdollisuuksista investoida uusiin artisteihin, uuteen tuotantoon ja siihen, että tästä toiminnasta saadaan asianmukainen korvaus.

Musiikkituottajien päämääränä on varmistaa musiikkiteollisuuden toimintaedellytykset Suomessa. Tähän pyritään seuraamalla ja kehittämällä lainsäädäntöä ja oikeusoloja niin, että musiikkituottajilla on mahdollisuudet toimia vapaasti ja kilpailla markkinoilla, niin perinteisessä kuin digitaalisessa ympäristössä.

Musiikkituottajat on Suomessa toimivien musiikkituottajien kattojärjestö, jonka tehtävänä on parantaa tallennetuotannon kulttuuripoliittista asemaa ja oikeudellista suojaa, kehittää musiikkituotannon ja jakelun toimintaedellytyksiä sekä osallistua tuottajaoikeuksien hallinnointiin ja valvontaan.

Musiikkituottajat on aatteellinen yhdistys, jonka jäseninä on tällä hetkellä 23 Suomessa toimivaa musiikkiyhtiötä. Musiikkituottajien jäsenyhtiöt edustavat n. 95 % äänitteiden kokonaismarkkinoista Suomessa. Musiikkituottajat on myös yksi esiintyvien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusjärjestön Gramex ry:n kolmesta jäsenyhdistyksestä.

Musiikkituottajat on mukana kansainvälisessä toiminnassa kansainvälisen musiikkituottajajärjestö IFPI:n (International Federation of the Phonographic Industry) kautta. Musiikkituottajat on IFPI:n edustaja (kansallinen ryhmä) Suomessa. IFPI puolestaan on musiikkiteollisuuden kansainvälinen toimialajärjestö, joka edustaa n. 1.400 äänitetuottajaa 66 maassa. IFPI:llä on kansallisia ryhmiä 45 maassa. Yhdysvalloissa toimivia äänitetuottajia edustava RIAA (Recording Industry Association of America), sekä Japanissa toimiva RIAJ (Recording Industry Association of Japan) ovat myös IFPI:n jäsenyhdistyksiä.

Musiikkituottajien historia

Suomalaiset äänilevy-yhtiöt aloittivat toimialakeskustelut Soitinalan Tuottajaliiton piirissä 1947. Tuotannon edunvalvontaa itsenäistettiin 1970 perustamalla äänitetuottajien asioihin keskittyvä Äänilevytuottajat ry. Videoaikaan siirryttiin 1982, jolloin otettiin käyttöön Suomen Ääni- ja kuvatallennetuottajat ÄKT ry – nimi. Vuonna 2010 ÄKT muuttui Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:ksi.

Musiikkituottajien jäsenistö

Yhdistyksen jäsenet voivat olla varsinaisia jäseniä tai liitännäisjäseniä.

Varsinaiset jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä tavanomaisena liiketoimintanaan äänitteitä tai audiovisuaalisia musiikkitallenteita yleisölle tapahtuvaan levittämiseen, esittämiseen tai muuhun jakeluun tuottava tai yksinomaisen edustussopimuksen nojalla markkinoiva yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka toiminimi on merkitty kaupparekisteriin. Varsinaisilla jäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

Liitännäisjäsenet

Yhdistyksen liitännäisjäseniksi voi liittyä tavanomaisena liiketoimintanaan äänitteitä tai audiovisuaalisia musiikkitallenteita yleisölle tapahtuvaan levittämiseen, esittämiseen tai muuhun jakeluun markkinoiva yksityinen elinkeinonharjoittaja tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka toiminimi on merkitty kaupparekisteriin.  Liitännäisjäsenellä on oikeus ilman äänioikeutta osallistua yhdistyksen kokouksiin.

Musiikkituottajien jäsenyhtiöiden markkinakattavuus on n. 95 % äänitemyynnistä. Toiminnassamme on mukana niin kotimaisia riippumattomia tuottajia kuin monikansallisia tuotantoyhtiöitäkin.

Musiikkituottajien toiminnan tarkoitus

  • parantaa suomalaisen musiikkituotannon kulttuuripoliittista asemaa ja oikeudellista suojaa
  • kehittää tallennetuotannon ja kokonaisvaltaisen jakelun toimintaedellytyksiä
  • kehittää tuottajaoikeuksien hallinnointia ja valvontaa

Musiikkituottajien jäsenet

Musiikkituottajien jäseneksi voi liittyä musiikkitallenteita tuottava yritys, jolla on äänitteitä riittävän laajassa kaupallisessa jakelussa. Jäseniksi voidaan hyväksyä myös muut läheisesti äänitetuotantoon tai äänitejakeluun linkittyneet yritykset.