Info

Mitä piratismi on?

Piratismilla tarkoitetaan ansiotarkoituksessa, ilman oikeudenhaltijan lupaa tapahtuvaa teoskappaleiden valmistamista, jakelua ja muuta hyväksikäyttöä. Tämän hetken merkittävin piratismiongelma on tietoverkoissa tapahtuva luvaton tiedostojenjako

Piratismista ja sen vaikutuksista

Piratismi on osa talousrikollisuutta ja harmaata taloutta. Piratismi yksipuolistaa kulttuuritarjontaa, koska se heikentää kulttuurialan taloudellisia toimintaedellytyksiä. Tästä kärsivät ensimmäisenä ja eniten uudet artistit, sillä piratismi vähentää mahdollisuuksia investoida uutuustuotantoon.

Piratismin eri muodot

Äänitepiratismilla sen yleisessä merkityksessä tarkoitetaan alkuperäisen äänitteen laitonta kopioimista ja jakelua.

Internetpiratismia on luvaton suojatun materiaalin välittäminen internetissä, kuten esim. MP3-tiedostojen jako ja niiden itselle lataaminen vertaisverkko-ohjelmilla.